Sida 3 av 34

Om att manipulera för att nå det resultat du vill ha

Den här artikeln handlar om att manipulera med hjälplöshet, auktoritet och vrede för att få det man vill ha. En artikel av femtiotvå om medberoende och företagande. Men…

Att vägra samarbeta, kompromissa eller förhandla

Den här artikeln handlar om att vägra samarbeta, kompromissa eller förhandla. Ett beteende medberoende personer har vilket får allvarliga konsekvenser som företagare. Det här är en artikel av femtiotvå…

Om att använda skuld och skam

Den här artikeln handlar om att använda skuld och skam i entreprenörskapet. Det är en artikel i en serie om femtiotvå om medberoende och företagande. Men först några…

Om att känna sig behövd för att ha en relation med andra

Den här artikeln handlar om att skapa relationer där man vill känna sig behövd. Att skapa relationer för att känna sig behövd är ett medberoende beteende som ofta…

Om att överösa med gåvor och tjänster för att påverka

Den här artikeln handlar om när man överöser andra med gåvor och tjänster för att påverka till det resultat man önskar. Men först ett par rader från livet…

När du blir besviken då andra tackar nej till din hjälp

Den här artikeln handlar om när man blir besviken då andra tackar nej till ens hjälp.  Artikeln är skriven i perspektivet företagande och medberoende. Men först några rader…

Om att ge råd och anvisningar utan att ha blivit tillfrågad

Den här artikeln handlar om att ge råd och anvisningar utan att ha blivit tillfrågad och hur det hänger samman med företagande och medberoende. Men först ett par…

När du försöker övertyga andra om vad de ska tänka, tro eller göra

Den här artikeln handlar om när du försöker övertyga andra om vad de ska tänka, tro eller göra och hur det påverkar ditt företagande. Men först att par…

När du tror att andra inte är kapabla att ta hand om sig själva

Den här artikeln handlar om när företagare tror att andra inte är kapabla att ta hand om sig själva. Men först ett par ord från livet som digital…

Ger du upp din sanning för att få andras godkännande?

Den här artikeln handlar om att ge upp sin sanning för att få andras godkännande. Men först ett par rader från livet som digital nomad. Den här helgen…